Force curve op een roeitrainer uitgelegd

De betere roeitrainers hebben de mogelijkheid om op het display de Force Curve, in goed Nederlands Kracht grafiek of Kracht curve genoemd, weer te geven. Hier kan je vinden wat er dan weergegeven wordt en wat je er dan mee kunt.

Force curve: wat wordt er weergegeven?

Wanneer je op de display van jouw roeitrainer de mogelijkheid om de Force curve weer te geven kan je dat (als beginnende) roeier gebruiken om te checken of je techniek goed is.
De Force curve geeft tijdens het roeien op ieder moment van jouw roeislag weer hoeveel kracht je zet. Je ziet tijdens de verschillende fases van de haal de grafiek opgebouwd worden. Je begint bij 0 en dan tijdens de eerste helft van de haal neemt de kracht toe, totdat deze zijn maximum haalt en weer afneemt. Tijdens de recovery zie je dat je geen kracht zet. Logisch want dit is jouw herstelmoment voor het grootste deel van je spieren.

Zo wordt er dus iedere slag opnieuw een grafiekje (de force curve) op het display van jouw roeitrainer zichtbaar. In dit grafiekje wordt op de X-as de tijd en de Y-as de kracht weer gegeven.

Force curve: hoe gebruik ik het om beter te gaan roeien?

Wanneer je de juiste techniek gebruikt, is de force curve een mooie boog in de vorm van een parabool. De eigenschappen van een parabool is dat deze aan weerszijde hetzelfde er uit ziet.
Waarom wil je dan dat het een mooie symmetrische parabool is? Het ideaal is dat je jouw kracht zo efficiënt mogelijk in zet, dit doe je door:

  • Tijdens de catch de kracht van je beenspieren te gebruiken om het vliegwiel een flinke versnelling te geven. Dit is de fase aan de linkerkant (het begin van de grafiek). Je ziet dat de hoeveelheid kracht toeneemt.
  • Daarna volgt de drive, waarin jouw core het werk van je beenspieren over gaat nemen. In het eerste deel van de drive is er nog een krachtstoename, daarna neemt de kracht af, langzaam nemen je armen en schouders het werk over. Dat het het middelste stuk van de grafiek.
  • Je armen en schouders zorgen voor het laatste deel van de grafiek. Dit is de finish fase. De hoeveelheid kracht die je genereert neemt af. Dat is logisch, je armen en schouders zijn minder sterk dan je beenspieren. Omdat het vliegwiel al veel vaart heeft, hoef je ook minder kracht te zetten om het vliegwiel nog door te laten versnellen.

Dan aan het eind van de haal, volgt de recovery, je zet geen kracht meer en schuift naar voren. Je herstelt van de krachtsinspanning en het vliegwiel verliest snelheid. Aan het eind van de recovery ben je klaar voor de volgende slag.

Kracht curve – Fouten tijdens de catch en de oplossing

Tijdens de catch kunnen er twee dingen fout gaan.

  • Je zet teveel kracht met je benen en/of je begint al kracht te zetten met je armen. Het begin van de grafiek loopt te steil omhoog, vergeleken met de dalende lijn aan het eind van de grafiek. Je gebruikt je benen teveel en deze zullen als eerste vermoeid raken. De oplossing is simpel, iets minder kracht met je benen geven en er op letten dat je je armen gestrekt houd.
  • Je zet te weinig kracht met je benen. De linkerkant van de grafiek is minder steil dan het einde. Hierdoor worden andere spieren in je lichaam die minder sterk zijn te zwaar belast. Dit los je op je te focussen op de catch, de afzet met je benen explosiever te doen.

Kracht curve – Wat er mis kan gaan tijdens de drive

Ook tijdens de drive kunnen er dingen mis gaan. We proberen het uit te leggen en aan te geven hoe je dit kunt verbetern.

  • Je ziet als het ware twee toppen in de grafiek. Dit betekent dat de beweging te ‘schokkerig’ is. Je beweging is niet vloeiend. Focus je op de drive en zorg ervoor dat de overgang benen > core > armen een vloeiende beweging is met als resultaat een constante versnelling van het vliegwiel.
  • De grafiek vertoond een afgevlakte top. Dat betekent dat je tijdens de drive te weinig kracht genereert en dat de overgang van benen naar armen te lang duurt. Verminder die tijd door iets eerder je armen en schouders in te zetten.

Kracht curve – Fouten tijdens de finish en hoe je dit kunt verbeteren

Eigenlijk net zoals bij de catch kunnen hier twee dingen mis gaan. Waarschijnlijk heb je zelf ook al een idee, maar voor de volledigheid:

  • Je zet teveel kracht met je armen, het laatste (rechter deel) van de grafiek loopt te steil naar beneden. Vaak zal dit gepaard gaan met een fout tijdens de catch. Zet je te weinig kracht in de catch, dan heeft het vliegwiel onvoldoende versnelling en moet/kan je teveel kracht leveren met de finish. Er komt teveel kracht uit je armen en schouder, waardoor deze als eerste de zwakke schakel worden in jouw training. Probeer dit evenwicht te herstellen.
  • Het rechterdeel van de grafiek loopt minder steil naar beneden dan het linkerdeel gestegen is. Je zet te weinig kracht met je armen en schouders. Het vliegwiel zal niet meer door versnellen, je mist een kans om harder te roeien. Zorg dat de finish explosiever is en trek de handel goed naar je borst en eindig met geknikte ellebogen.

Roeitrainers die de Force Curve kunnen weergeven

Al eerder gaven we aan dat alleen de betere roeitrainers de mogelijkheid hebben om de karcht curve weer te geven. Het moeten dan ieder geval ergometers zijn.
Als voorbeelden noemen wij de Waterrower Performance Ergometer, de Virtufit Ultimate Pro 2i en de Concept2 RowErg.

Meer informatie

Voor meer informatie:
juiste houding en techniek
drag factor